LOGO

VSTUP DO REZERVAČNÉHO PORTÁLU

Všeobecné obchodné podmienky

Návod k registrácii

Mapa kurtov

Športový klub PRIMA ŠPORT

    Športový klub
    Všetko pre aktívne využitie voľného času.
    Úvod Naša ponuka Cenník Kontakty Rezervácie
    Športoviská Orlové
    Športový klub PRIMA ŠPORT bol založený v roku 1998 ako občianske združenie s cieľom rozvoja podmienok
    s športových možností v meste Považská Bystrica, ako i celého okresu.
    Vyhľadávanie...
    Areál PRIMA ŠPORT Lodenica Považská BystricaÚvod
    Športový klub PRIMA ŠPORT bol založený v roku 1998 ako občianske
    združenie s cieľom rozvoja podmienok a športových možností v meste
    Považská Bystrica, ako i celého okresu.
    Toho času sa jeho hlavná činnosť sústreďuje na rozvoj podmienok pre hru
    tenisu, hru bedmintonu, vodné športy a všeobecnú kondičnú prípravu
    mladých športovcov zameraných na uvedené druhy športu.
    Kde nás nájdete?
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    Areál PRIMA ŠPORT Športoviská Orlové
    Lodenica Považská BystricaNaša ponuka
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    Areál PRIMA ŠPORT
    Lodenica Považská Bystrica
    Športoviská OrlovéAreál PRIMAŠPORT
    Ponúkame Vám možnosť odreagovať sa pri hre tenisu na kvalitných antukových dvorcoch
    alebo pri hre bedmintonu na profesionálnych bedmintonových dvorcoch.
    Súčasťou areálu je kobercová hala a sociálna budova pozostávajúca z tribúny,
    šatní, spŕch, sociálnych zariadení, posilňovne, spoločenskej miestnosti
    s barom a kuchynkou.
    V letnom období je k dispozícii 8 antukových tenisových kurtov a v kobercovej hale sú
    pripravené 4 bedmintonové dvorce.
    V zimnom období je v prevádzke jeden tenisový kurt vo vykurovanej kobercovej hale a 2
    antukové tenisové kurty vo vykurovanej nafukovacej hale.
    Areál PRIMA ŠPORT sa nachádza v športovej zóne mesta Považská Bystrica, pri
    mestskom športovom areáli, za autobusovou stanicou.
    Tenisové dvorce využíva na svoju činnosť aj tenisový klub Sparta, ktorý tu absolvuje
    svoje tréningy a turnaje a taktiež široká verejnosť.
    Areál je vhodný na usporiadanie profesionálnych tenisových turnajov, ako i firemných
    alebo súkromných tenisových a bedmintonových turnajov.
    Každý hráč má možnosť využiť šatne, sprchy, sociálne zariadenia a fitness zdarma!
    Orientačný plán areálu:
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    ul. Športovcov 340, Považská Bystrica „vedľa autobusovej stanice“Lodenica Považská Bystrica
    Areál poskytuje možnosť oddychu a strávenia príjemných chvíľ pri vode. Ďalej Vám
    ponúkame možnosť prenajatia si loďky, motorových člnov alebo vodného skútra.
    Areál Lodenice sa nachádza za železničnou stanicou pri rieke Váh. Poskytuje viacero
    možností na šport a oddych.
    V areáli sa nachádza chatka,
    ktorá pozostáva z kuchynky,
    sprchy, WC, jednej miestnosti
    na prízemí a taktiež je možnosť
    využitia miestnosti v podkroví.
    V rámci prenájmu areálu záujemca automaticky dostáva k dispozícii:
    1. 2ks veslíc
    2. 1ks šlapadlo – vodný bicykel
    3. altánok s grilom
    4. beachvolleyballové ihrisko
    5. možnosť prenájmu vodného skútra
    6. možnosť prespania (4lôžka)
    7. kuchynka, WC, sprcha
    Cena sa dohaduje individuálne s manažérom občianskych združení.
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    V prípade
    nepriaznivého počasia
    máte možnosť využiť
    veľký altánok
    s krbom.
    Pieskové volejbalové
    ihrisko poskytuje
    možnosť hry volejbalu
    v krásnom prostredí pri
    rieke Váh.
    Súp. č. 184, 017 01 Považská BystricaŠportoviská Orlové
    Poskytujeme možnosť usporiadania rôznych súkromných športových
    podujatí alebo posedení.
    Areál tvoria futbalové ihriská, multifunkčné ihrisko, posedenie pri ohni,
    altánok s krbom, ruské kolky, petangové ihrisko, ihrisko - šachovnica
    a oddychová zóna pri jazierku, pozemky s vybudovanou dráhou pre kolieskové
    korčule, bicykle a kolobežky.
    Športový areál Orlové sa nachádza na pravej strane hlavnej cesty,
    na konci mestskej časti Orlové, v smere do Púchova.
    V rámci prenájmu areálu záujemca automaticky dostáva k dispozícii:
    1. prenájom areálu (oddychová časť)
    2. 3ks bicyklov
    3. 4ks kolobežky
    4. altánok s grilom a záhradným nábytkom
    5. lopty
    6. multifunkčné ihrisko
    7. ohnisko s drevom na vatru - opekanie
    8. 1,6km dlhá asfaltová dráha
    9. ruské kolky
    10. petangové ihrisko
    11. WC
    12. správca a energie
    Cena sa dohaduje individuálne s manažérom občianskych združení.
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    Multifunkčné ihrisko Petangové ihrisko Korčuliarska dráha
    Altánok s krbom, posedenie pri Oddychová zóna Šachovnica
    ohni
    Obec Orlové, Považská BystricaCenník
    1. Tenisové kurty
    - V letnom období v ponuke 8 vonkajších tenisových dvorcov
    - V zimnom období v ponuke 1 tenisový kurt v kobercovej hale + 2 tenisové kurty
    v nafukovacej hale.
    - Cenník :
    Letná sezóna:
    od 06:00-12:00 – 4 Eur/1hracia hod./1 kurt
    od 12:00-23:00 – 6 Eur/1hracia hod./1 kurt
    Zimná sezóna: (antuková, nafukovacia hala)
    od 06:00-12:00 – 11,00 Eur/1hracia hod./1dvorec
    od 12:00-23:00 – 14,00 Eur/1hracia hod./1dvorec
    Zimná sezóna: (kobercová hala)
    od 06:00-12:00 – 14,00 Eur/1hracia hod./1dvorec
    od 12:00-23:00 – 16,60 Eur/1hracia hod./1dvorec
    2. Bedmintonové kurty
    - V ponuke 4 bedmintonové dvorce
    - K dispozícií každý deň od 6:00 – 23:00
    - Cenník :
    od 06:00-12:00 – 4 Eur/1hod./1 dvorec
    od 12:00-23:00 – 5 Eur/1hod./1 dvorec
    3. Lodenica Považská bystrica
    Cena sa dohaduje individuálne s manažérom občianskych združení.
    4. Športoviská Orlové
    Cena sa dohaduje individuálne s manažérom občianskych združení.
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    RezervácieKontakty
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    PRIMA ŠPORT
    občianske združenie, 017 01 Považská Bystrica
    Manažér občianskych združení
    Mgr. Monika Ševcová
    mobil: 0902 892 699
    e-mail: hs111400@primapx.sk
    Správca areálu Prima Šport:
    mobil: 0903 804 471Rezervácie
    Úvod
    Naša ponuka
    Cenník
    Kontakty
    Rezervácie
    1. Areál Prima Šport
    A: Zákazník si môže prenajať hraciu plochu každý deň v disponibilnom čase určenom pre zákazníkov
    od 6 hod. do 23 hod. u správcu na tel. čísle: 0903 755 593, a to minimálne jednu hodinu pred
    určeným časom prenájmu. V prípade, ak zákazník zadáva objednávku na čas od 6 hod. do 9 hod.
    musí objednávku na prenájom hracej plochy zrealizovať deň vopred a to do 23 hod.
    B: Otvorenie a zatvorenie areálu je podmienené prenajatím hracej plochy. V prípade, ak nie je
    prenajatá žiadna hracia plocha, areál je zatvorený.
    C: Disponibilný čas na prenájom počas určených sviatkov.
    1.1. 1. januára od 14:00 hod. do 23:00 hod.
    1.2. Veľkonočný pondelok od 14:00 hod. do 23:00 hod.
    1.3. 24. decembra od 08:00 hod. do 12:00 hod.
    1.4. 25. decembra od 08:00 hod. do 12:00 hod.
    1.5. 31. decembra od 08:00 hod. do 12:00 hod.
    D: Hrací čas:
    a) Hracia hodina je v letnej sezóne 50 minút a 10 minút je určených na úpravu povrchu
    b) Hracia hodina je v zimnej sezóne 55 minút a 5 minút je určených na úpravu povrchu
    c) Pri dlhšej dobe prenájmu hracej plochy a aj pri prenájme viacerých hracích plôch ostáva
    doba určená na úpravu povrchu nezmenená (tj. 10 minút počas letnej sezóny a 5 minút
    počas zimnej sezóny na každú hraciu plochu samostatne).
    d) Úpravou hracej plochy sa rozumie spravidla poliatie a pozametanie povrchu. Táto údržba a úprava
    plochy je vykonávaná výhradne správcom TK.
    e) Usmernenie: pri rezervovaní hracej plochy v dĺžke 90 min, čistý hrací čas v letnej sezóne je 80 min
    a v zimnej sezóne 85 min, tj. na úpravu dvorcov v letnej sezóne ostáva 10 minút a v zimnej sezóne
    5 minút. Uvedené časy potrebné na údržbu platia pre každú hraciu plochu samostatne.
    2. Lodenica PB
    Termín a cena za prenájom areálu sa dohaduje individuálne s manažérom občianskeho združenia,
    na tel. čísle 0902 892 699, prípadne e-mailu hs111400@primapx.sk.
    3. Športoviská Orlové
    Termín a cena za prenájom areálu sa dohaduje individuálne s manažérom občianskeho združenia,
    na tel. čísle 0902 892 699, prípadne e-mailu hs111400@primapx.sk.